از سوی سازمان هواپیمایی

جزئیات جدید سانحه هواپیمای اوكراینی

جزئیات جدید سانحه هواپیمای اوكراینی به گزارش زمین دار شو سازمان هواپیمایی كشوری آخرین جزئیات گزارش سانحه سقوط هواپیمای اكراینی در ۱۸ دیماه ۹۸ و جانباختن ۱۷۶ سرنشین آنرا اعلام نمود.


به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر، سازمان هواپیمایی کشوری دقایقی قبل گزارش پیشرفت تحقیقات بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی را به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر و در تارنمای خود قرار داد. برپایه اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، این گزارش برپایه تحقیقات فعلی تهیه شده و بعد از جمع آوری و تحلیل سایر اطلاعات تکمیل و نهایی خواهد شد. در این گزارش هدف از بررسی سانحه را شناختن ریشه های این اتفاق و پیشگیری از وقوع مجدد آن اعلام شده و در این بررسی، تحقیقات برای شناسایی مقصر، سرزنش عوامل آن و یا احقاق حقوق از دست رفته صورت نمی گیرد. در گزارش سازمان هواپیمایی کشوری آمده است که بررسی جزئیات سانحه امکان دارد برای بازماندگان دلخراش و ناراحت کننده باشد اما باید توجه داشت که بیان هر نوع سانحه ای به مفهوم طبیعی و ناگزیر جلوه دادن آن نیست و قرار نیست عواطف بازماندگان در این گزارش مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. ما به احساسات بازماندگان این سانحه احترام می گذاریم.
متن کامل گزارش را «اینجا» می توانید بخوانید؛ بخشی از گزارش سازمان هواپیمایی کشوری که جزئیات سانحه را روایت کرده است، به شرح زیر است:
۱- حدود ساعت ۴ صبح چهارشنبه ۱۸ دی ۹۸ پدافند هوایی نظامی به بخش غیرنظامی مرکز کنترل فضای کشور اطلاع می دهد که تنها پروازهایی مجاز به بلندشدن از باند فرودگاه ها هستند که از قبل توسط شبکه پدافند شناسایی شده و این نهاد، مجوز پرواز آنها را صادر کرده بود. این تغییر رویکرد در خصوص دریافت تاییدیه از پدافند نظامی با هدف شناسایی شدن پروازهای غیرنظامی انجام شده بود.
۲- پرواز هواپیمای اکراینی ساعت ۵: ۵۱: ۲۸ ثانیه درخواست روشن کردن موتورها را به مراقبت پرواز عرضه داد. ساعت ۰۵: ۵۲: ۳۱ ثانیه صبح مراقبت پرواز با مرکز کنترل فضای کشور تماس گرفته و درخواست صدور پرواز هواپیمای اکراینی را عرضه می دهد که این مرکز در ساعت ۰۵: ۵۳: ۴۸ ثانیه درخواست مذکور را به پدافند نظامی اطلاع رسانی می کند.
۳- هواپیمای اکراینی ساعت ۰۶: ۱۰: ۲۰ ثانیه مجوز پرواز را از برج مراقبت فرودگاه امام خمینی دریافت کرده و در راه و ارتفاع پیشبینی شده به سمت کریدور پروازی ادامه حرکت می دهد.
۴- در یکی از سامانه های دفاع هوایی تهران بعد از جابجایی سامانه فرآیند تنظیم مجدد این سامانه در اثر خطای انسانی به سمت شمال سیستم فراموش می شود. بنابراین در این سامانه به علت عدم تنظیم صحیح مجدد سمت شمال، با خطایی ۱۰۷ درجه روبرو شده و در زمان پرواز هواپیمای اکراینی، این خطا توسط کاربر سامانه دفاع هوایی مشاهده می شود.
۵- در ساعت ۰۶: ۱۳: ۵۶ ثانیه کاربر سامانه دفاع هوایی هدفی را در سمت ۲۵۰ درجه شمالی خود شناسایی می کند در حالیکه هواپیمای مذکور بعد از بلندشدن از باند فرودگاه امام از سمت ۱۴۳ درجه نسبت به این سامانه در حال نزدیک شدن به پدافند بوده است.
۶- کاربر سامانه دفاع هوایی مشخصات هدف شناسایی شده را ساعت ۰۶: ۱۴: ۲۱ ثانیه به مرکز هماهنگی مربوطه اعلام می کند که این هدف، همان هواپیمای اکراینی بوده ولی توسط سامانه دفاعی بعنوان هدفی که از ناحیه جنوب غربی در حال نزدیک شدن به تهران بوده، شناسایی می شود.
۷- در این گزارش اعلام شده که اطلاعات ثبت شده نشان داده است پیام سامانه دفاعی با مرکز همانگی مربوطه رد و بدل نشده است. بنابراین کاربر سامانه پدافندی با تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافت شده، هواپیمای اکراینی را یک هدف متخاصم شناسایی می کند. اگر در این مرحله کاربر سامانه دفاعی هدف شناسایی شده را یک هواپیمای تجاری تشخیص می داد شلیک موشک منتفی می شد.
۸- در ساعت ۰۶: ۱۴: ۴۱ ثانیه کاربر پدافند هوایی که پاسخی از مرکز هماهنگی دریافت نکرده یک فروند موشک به سمت هدف متخاصم شلیک می کند. بر مبنای دستورالعمل های مربوطه در صورتیکه سامانه دفاعی موفق به برقراری ارتباط با مرکز هماهنگی و فرمان شلیک دریافت نکرده باشد مجاز به شلیک نیست.
۹- در زمان شلیک موشک اول، هواپیمای اکراینی در ارتفاع و موقعیت عادی قرار داشته است و بر مبنای سامانه های موجود در این زمان هواپیما مسیر صحیح خویش را طی می کرده است.
۱۰- ساعت ۰۶: ۱۴: ۵۹ ثانیه فیوز رادیویی موشک شلیک شده توسط سامانه های نظارتی وابسته، در همان محل فعال می شود.
۱۱- ساعت ۰۶: ۱۴: ۵۸ ثانیه آخرین اطلاعات دریافتی از هواپیما شامل ترانس پاندر رادار ثانویه و اطلاعات خودکار موقعیتی ( ABS-B) دریافت می شود و بعد از آن دریافت اطلاعات به صورت کامل قطع می شود و هیچ نوع سیگنال رادیویی از هواپیما دریافت نشده است.
۱۲- بعد از فعال شدن فیوز رادیویی موشک اول، قفل راداری سامانه پدافندی، همچنان بر روی هدف باقی مانده و سامانه مذکور هدف خویش را همچنان شناسایی و مسیر حرکت آنرا ردیابی می کند. بنابراین موشک دوم در ساعت ۰۶: ۱۵: ۱۱ ثانیه از سامانه دفاعی به سمت هواپیمای اکراینی شلیک می شود. ساعت ۰۶: ۱۵: ۲۴ ثانیه آخرین ارتباط موشک با سامانه پدافندی در مکانی نزدیک مسیر حرکت هواپیما ثبت می شود و بعد از آن پیام موفقیت آمیز نبودن عملکرد موشک در سامانه پدافندی نمایش داده می شود و هواپیمای بعد از مدتی از قفل راداری این سامانه خارج می شود.
۱۳- هواپیما در این لحظه آغاز به گردش به راست می کند و به علت قطع ارتباطات رادیویی، اطلاعات ارتفاع هواپیما در این مرحله در دسترس نیست. شواهد نشان داده است ساعت ۰۶: ۱۶: ۱۱ ثانیه آتشی در هواپیما بوجود آمده و حجم آن افزایش می یابد.
۱۴- ساعت ۰۶: ۱۸: ۲۳ هواپیما در منطقه خلج آباد شاهدشهر در یک زمین بازی به زمین برخورد می کند. همزمان با برخورد هواپیما با زمین، انفجاری رخ می دهد و هواپیما در مسیری که به سمت فرودگاه قرار داشته در چند مرحله دیگر به زمین برخورد می کند. بنابراین قطعات هواپیما، اموال و اشیا جانباختگان و بقایای پیکر مسافران در ناحیه گسترده ای در یک منطقه مسکونی، پارک تفریحی و باغات و اراضی کشاورزی اطراف آن منتشر می شود.
۱۵- در گزارش سازمان هواپیمایی کشوری آمده آثار مواد منفجره موجود بر روی بدنه هواپیما با آثار مورد انتظار از انفجار سر جنگی موشک سامانه دفاعی عمل کننده، مشابهت هایی دارد که بررسی های تکمیلی آن همچنان در دست اقدام است.
۱۶- هواپیمای اکراینی ۱۷۶ سرنشین داشته که ۹ نفر از آنها گروه پروازی و مابقی مسافران پرواز بوده اند که تمامی سرنشینان این هواپیما جان باختند. یکی از مسافران آبستن بوده و سن جنین فوت شده در این سانحه ۷ ماه بوده است که مطابق قوانین حاکم در ایران، جنین فوت شده هم یک انسان کامل به حساب می آید و در رسیدگی های قضائی تعداد متوفیان تعداد ۱۷۷ نفر در نظرگرفته شده است.
۱۷- سازمان هواپیمایی کشوری تابعیت سرنشینان این هواپیما را به شرح زیر اعلام می کند:
۱۱ سرنشین اکراینی
۳ سرنشین انگلیسی
۳ سرنشین آلمانی
۱۰ سرنشین سوئدی
۴ سرنشین افغانستانی
۶۳ سرنشین کانادایی
۸۲ سرنشین ایرانی
۱۸- گزارش مذکور نقش پررنگ خطای انسانی را از عوامل این سانحه اعلام نموده و اگر هر یک از حلقه های این زنجیره خطای انسانی حذف می شد شلیک به سمت هواپیما رخ نمی داد.

1399/04/23
11:39:55
5.0 / 5
2490
تگهای خبر: پرواز , راه , سیستم , فرودگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
فروش ملک
zamindarsho.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زمین دار شو محفوظ است

زمین دار شو

فروش زمین و ملک