هفته كارگر،

ایمنی مقدمه حقوق نیروی كار است

ایمنی مقدمه حقوق نیروی كار است دبیرکل خانه کارگر با تبریک هفته کارگر به تلاشگران عرصه کار و تولید از کسانی که برای حفظ سلامت و جان کارگران تلاش می کنند، تشکر کرد.علیرضا محجوب که در وبینار بزرگداشت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای ۲۰۲۱ که به همت انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای ایران برگزار شده بود، سخن می گفت، بهداشت حرفه ای و حفاظت و ایمنی کار را از موضوعات اساسی و کلیدی قانون کار برشمرد و اظهار داشت: مقدمه حقوق نیروی کار و کارگر با تأمین ایمنی آغاز می شود و در بیشتر کارگاهها همواره جمله" اول ایمنی بعد کار" به چشم می خورد.

بهداشت کار در کارگاهها باید تقویت شود

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه همه کارگاهها همچون کارگاههای کوچک کارگاههای خاص مثل کارگاههای خانوادگی هم مشمول این بخش از قانون هستند، افزود: اگر کارگاهی در معرض حادثه باشد یا بهداشت کارگر و سلامت او و محیط کار به خطر افتاده باشد آئین نامه های مبتنی بر موازین بهداشتی در عرصه حفاظت و ایمنی و بهداشت حرفه ای، ضامن این مهم هستند.

محجوب اظهار داشت: هم اکنون بر مبنای قانون کار، وزارت بهداشت و درمان بعنوان مسئول امور بهداشتی و وزارت کار بعنوان مسئول حفاظت و ایمنی نیروی کار به شمار می روند و از هر طرفی که به کارگر به علت عدم رعایت نکات ایمنی فشاری وارد شود سلامت او تهدید می شود.

به گفته وی در تببین کلی مبحث حفاظت و ایمنی و بهداشت کار باید دستگاههای تخصصی به وظیفه خود به بهترین وجه عمل کنند؛ چه بسا مشکلات ناشی از عدم رعایت ایمنی در کارگاهها باشد و چه فجایعی را در بعضی محیط های کار ایجاد کند؛ بنابراین باید همه دستگاهها در مقابل سلامت و حفاظت و ایمنی و بهداشت کار متعهد باشند.

محجوب با تکیه بر اینکه هر کارگاهی باید یک کمیته داشته باشد، اضافه کرد: در کارگاههای کوچک و متوسط که بیشترین حوادث و مشکلات ایمنی را شاهد می باشیم، مبحث بهداشت کار باید تقویت شود و این کار در صورت علاقمندی تشکلها قابل انجام است و شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی کارگران و خانه کارگر آمادگی همکاری در این حوزه را دارند.

نقش موثر آموزش در ترویج فرهنگ ایمنی

در ادامه این نشست، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن بزرگداشت هفته کارگر، برگزاری چنین نشستهایی را باعث ترویج فرهنگ ایمنی و بهداشت کار دانست و اضافه کرد: ما با اصل انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای و فعالیت آن موافق هستیم و همواره کوشیده ایم حامی تشکلها در بحث صیانت از نیروهای کار باشیم بنابراین خویش را مقید به پشتیبانی از تشکلها می دانیم ولی ایراد وارده به انجمن این است که ثبت انجمن در وزارت کشور رویکرد دیگری را نمی تواند ایجاد نماید. تشکل هایی که در وزارت کشور ثبت می شوند عموما فعالیت سیاسی و اجتماعی محض دارند؛ در حالی عمده کسانی که در انجمن فعالند، رویکرد خصوصی و صنفی دارند.

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه جایگاه ایمنی و بهداشت حرفه ای اهمیت دارد و باید از اهل فن و متخصصان این حوزه و ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود، افزود: باید به تخصصی بودن وظایف انجمن ها بعنوان یک اعتقاد و باور عمل نماییم و نسبت به تخصصی بودن فعالیت های بخشهای ایمنی و بهداشت حرفه ای توجه نشان بدهیم.

شاکرمی ضمن اشاره به نقش موثر آموزش در ترویج فرهنگ ایمنی اظهار نمود: در بحث ترویج فرهنگ ایمنی باید فعالیتها را افزایش دهیم و در سطح مهدکودکها و مدارس و.. از تمام ظرفیتهای آموزشی استفاده نماییم.

رعایت استانداردهای ایمنی در قوانین و مجوزها

وی آمادگی معاونت روابط کار وزارت کار به منظور تفکیک وظایف انجمن در حوزه کارفرمایی و کارگری را اعلام نمود و اظهار داشت: اهداف انجمن در جهت ارتقای ساختار بیمه ای و بهداشت کار در سطح حرفه ای است و در ارتباط با کمک به صیانت و سلامت نیروهای کار می تواند باعث اثربخشی و افزایش بهره وری در بخشهای اقتصادی کشور و سلامت نیروی کار شود. وقتی رشد ۸ درصدی اقتصاد را پیشبینی کردیم، دو درصد آنرا در بخش افزایش بهره وری درنظر گرفتیم.

شاکرمی ضمن اشاره به دستورالعمل ها و مقررات ایمنی و بهداشت کار اظهار داشت: در صدور مجوزها و در همه اموری که برعهده می گیریم باید استانداردهای ایمنی را بعنوان یک پیوست در مجوزها و مقررات و آئین نامه های ایمنی مدنظر قرار دهیم.

حسن اصیلیان، رئیس هیات مدیره انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای ایران هم در بخش دیگری از وبینار ضمن اشاره به روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای، تصریح کرد: سازمان جهانی کار همه ساله به منظور ایجاد وحدت رویه و در جهت آگاهی عمومی، فرهنگ ایمنی و بهداشت کار و ارتقای مشارکت کلیه شرکای اجتماعی در بزرگداشت این روز به برگزاری روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای اقدام نموده و تاکید دارد که همه کشورها در اجرای این برنامه مشارکت کنند.

مکاتبه برای تمدید پروانه صلاحیت مشاوران ایمنی

وی اضافه کرد: انجمن بهداشت حرفه ای هم در جهت اهداف مذکور تصمیم به برگزاری این نشست گرفت و اقداماتی را در جهت اجرای هرچه بهتر آن صورت داد که همچون آنها میتوان به تشکیل ستاد اجرایی روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای با دعوت از شرکای اجتماعی، دولت، تشکلهای کارگری و کارفرمایی و فارغ التحصیلان بهداشت حرفه ای برای حضور در این وبینار اشاره نمود تا در جهت رفع موانع در توانمندسازی سیستم های ایمنی و بهداشت حرفه ای کشور با هدف تقویت تاب آوری در مقابله با بحران هایی مثل کرونا و یا بحران هایی که امکان دارد در آینده داشته باشیم گام برداریم.

اصیلیان درعین حال ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته از جانب انجمن از مکاتبه با سازمان نظام مهندسی برای پذیرش فارغ التحصیلان رشته بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، مکاتبه با وزارت کار برای اصلاح مبحث استخدام نیروهای متخصص، مکاتبه با مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت بهداشت در مورد تمدید پروانه مشاوران حفاظت فنی، مکاتبه با قوه قضاییه، مجلس و دیوان عدالت اداری در مورد تمدید پروانه صلاحیت مشاوران ایمنی و مکاتبه با وزیر آموزش و پرورش به منظور اصلاح اطلاعیه های استخدامی و افزودن فارغ التحصیلان رشته بهداشت حرفه ای به فهرست مربوطه اطلاع داد.

مهین حق شناس، عضو هیات مدیره انجمن هم در این وبینار ضمن عرضه تاریخچه روزجهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای، سه جانبه گرایی را سرلوحه فعالیت های سازمان بین المللی کار دانست و اظهار داشت: سه جانبه گرایی، یعنی مشارکت دولت و تشکل های کارگری و تشکل های کارفرمایی که باید در تمام امور در ارتباط با ایمنی و بهداشت حرفه ای و وضع قوانین و مقررات مورد توجه قرار گیرد دانست امور مربوطه به آن توجه گردد.

ایمنی و بهداشت حرفه ای تهدیدی ضد صنعت نیست!
وی ادامه داد: به جهت اینکه به شعار سه جانبه گرایی برسیم ابتدا باید ببینیم وضعیت موجود ما در کشور چگونه است؟ هم اکنون دولت، مجلس و قوه قضاییه قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای وضع و تصویب می کنند که برای اجرا ابلاغ می شود اما یک جریان آمرانه از بالا به پایین برقرار است و طرف اجرای این قوانین طبق ماده ۸۵ قانون کار، کلیه کارگران و کارفرمایان هستند و در این اجبار، تخلف و مجازاتهایی هم وجود دارد.

حق شناس اظهار داشت: ایمنی و بهداشت حرفه ای نه تنها تهدیدی بر صنعت و فعالیت های اقتصادی کشور نیست بلکه زائیده و از دل صنعت خلق شده است بنابراین باید فرایندها را مورد بازبینی قرار دهیم و با سه جانبه گرایی و حرکت مشارکتی کشور را به سمت ایجاد محیط های کار ایمن و سالم ببریم.

وی با اشاره به اینکه باید از عملکردهای جزیره ای بپرهیزیم، خاطرنشان کرد: وقتی شرکای اجتماعی ایمنی و بهداشت حرفه ای را از آن خود بدانند دیگر از آن فرار نمی کنند بنابراین روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای بهانه ای برای کسب این مهارت است و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ طی فعالیت های پیشبینی شده در زمینه بهداشت حرفه ای و ایمنی همراهی خوبی در این حوزه را شاهد باشیم.

انتقاد از نبود متولی ایمنی در کشور

حمید رضا سیفی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان هم از نبود متولی ایمنی در کشور بعنوان یکی از اشکالات اساسی در حوزه ایمنی نام برد و اظهار نمود: امروز نیازمند یکپارچه سازی و تصمیم گیری های واحد و منسجم در حوزه ایمنی هستیم و باید اتاق فکری برای ساماندهی تشکلهای کارفرمایی در حوزه ایمنی به وجود آید و تدوین برنامه های استراتژیک و آینده پژوهی را در دستور کار قرار دهد.

وی از انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای خواست با عنایت به رویکرد صنفی و خصوصی انجمن، فرآیند ثبت خود در وزارت کشور را تغییر دهد و اظهار داشت: هم اکنون خیلی از کارگران می توانند به سیستم های ایمنی ورود کنند و در این صورت حاکمیت دولت را هم می توانیم به سمت نظام ایمنی ببریم.

محسن فتحی ـ عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم اظهار داشت: موردی که نیاز است مجلس به آن ورود کند، اصلاح قانون کار است که مطالبه عمومی جامعه کارگری از مجلس است و لازم است مواد و تبصره هایی را با نظر کارشناسی خبرگان این حوزه اصلاح نماییم.

وی ضمن اشاره به حادثه ساختمان پلاسکو و کلینیک سینا از نبود متولی خاص در حوزه ایمنی انتقاد نمود و اظهار داشت: تا به امروز چه در ابعاد قانونی یا بخشنامه ای یک سازمان مشخص و معین که بتوان متولی بخش ایمنی در کشور نامید نداشته ایم در حالیکه باید متولی ایمنی در کشور مشخص باشد و بر رویه های موجود نظارت و رصد کند.

بهداشت حرفه ای و ایمنی کار حق شهروندی افراد

محمدجواد جعفری نایب رییس هیات مدیره انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای هم در این وبینار، خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار را حق شهروندی برشمرد و اظهار داشت: همه افراد شاغل حق دارند به این خدمات دسترسی پیدا کنند. برای این کار باید جایگاه این خدمات و عرضه دهندگان خدمات به درستی تبیین شود و برای شناسایی این جایگاه، لازم است الگوها را مورد بررسی قرار دهیم و الگوی مناسبتر را انتخاب نماییم.

وی از نظام های مردم نهاد و نظام های دولت محور بعنوان الگوهای موجود در کشور برای تبیین جایگاه عرضه دهندگان خدمات ایمنی و بهداشت حرفه ای نام برد و اظهار داشت: الگوهای دولت محور از سوی دولت تدوین و نظارت می شوند و عموما در نظام هایی مثل وزارت بهداشت و درمان یا وزارت کار دیده می شوند. الگوهای نمونه محور هم شامل نظام مهندسی و نظام پزشکی کشور هستند که افراد بعد از فارغ التحصیلی به عضویت آنها در می آیند.

به اعتقاد وی در وزارت کار و وزارت بهداشت و درمان، خدمات ایمنی و بهداشت حرفه ای ایجاد رانت می کند و امکان تعیین حق و حقوق خدمت دهنده و خدمت گیرنده وجود ندارد.

جعفری در انتها از کوشش برای پذیرش رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در نظام مهندسی کشور بعنوان هدف اصلی انجمن یاد کرد.

منبع:

1400/02/10
13:19:55
0.0 / 5
142
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳
فروش ملک
zamindarsho.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زمین دار شو محفوظ است

زمین دار شو

فروش زمین و ملک