برای افزایش نوسازی

پروانه ساخت در بافت فرسوده تهران رایگان است

پروانه ساخت در بافت فرسوده تهران رایگان است زمین دار شو: بمنظور ایجاد مشوق برای نوسازی بافت های ناكارآمد شهری، صدور مجوز ساخت در بافت فرسوده تهران رایگان است و در سایر شهرها بطور میانگین 75 درصد تخفیف در نظر گرفته می شود.


به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، دولت در چارچوب طرح اقدام ملی مسکن، نوسازی ۱۴۵ هزار واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده است. از این تعداد نوسازی و بهسازی ۱۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی و ۴۵ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری هدف گذاری شده است؛ هرچند شواهد و قرائن نشان میدهد به دلیلهای مختلف که منشأ آن به مسأله تورم برمی گردد، برنامه ها سرعت مناسبی ندارد. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در این خصوص می گوید تغییرات و نوسان فاکتورهای کلان اقتصادی نوسازی را کند کرد.
به هر ترتیب دولت برای ترغیب سازندگان به نوسازی بافت های ناکارآمد، مشوق ها و تسهیلاتی را در نظر گرفته است. از نیمه دوم سال قبل در شهر تهران به سازندگان حرفه ای تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان وام نوسازی پرداخت می شود که تا قبل از این ۱۷۰ میلیون تومان بود. البته آمار نشان میدهد به سبب عدم جذابیت و بازده پایین سرمایه در بافت های فرسوده، تسهیلات با استقبال چندانی از جانب بخش خصوصی همراه نشده است.
جزئیات وام ۱۸۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی در بافت فرسوده
از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به انبوه سازانی که در سطح کلانشهر تهران با بهره گیری از تکنولوژی های جدید اقدام به ساخت و ساز کنند، تسهیلات نوسازی به ازای هر واحد ۲۵۰ میلیون تومان به صورت ۵۰ میلیون تومان با نرخ بهره ۹ درصد (قرارداد عاملیت) ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ بهره ۱۸ درصد(بدون سپرده) و ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ بهره ۱۶ درصد(خرید اوراق) توسط بانک عامل(بانک مسکن) پرداخت می شود.
همچنین ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات نوسازی به روش خودمالکی در بافت ناکارآمد شهر تهران به متقاضییان پرداخت می شود. این تسهیلات به صورت ۵۰ میلیون تومان با نرخ بهره ۹ درصد(قرارداد عاملیت) ۳۰ میلیون تومان با نرخ بهره ۱۶درصد(خرید اوراق) و ۲۰ میلیون تومان با نرخ بهره ۱۸ درصد(بدون سپرده) اختصاص یافته است.
دیگر انبوه سازان در کلان شهرها، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر شهرها به ترتیب ۲۳۰، ۲۲۰ و ۱۸۰ میلیون تومان برای هر واحد در حال ساخت تسهیلات دریافت می کنند. متقاضیان خود مالکی نیز در کلان شهر ها، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر از تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی و در سایر شهرها ۶۰ میلیون تومانی بهره خواهند برد.
باز پرداخت در یک دوره ۱۰ ساله(سه سال دوره مشارکت مدنی و هفت سال دوره فروش اقساطی) خواهد بودکه قابل انتقال در زمان فروش به اشخاص می باشد.
پروانه ساخت در بافت فرسوده تهران رایگان است
عباس شفیعی، عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران اخیرا با بیان این خبر که تعرفه های خدمات سازمان نظام مهندسی در بافت های فرسوده کاهش یافته، گفته که نظارت بر کیفیت ساخت و ساز در محدوده و محلات هدف بازآفرینی شهری بر عهده شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی در سراسر کشور است. صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده در شهر تهران رایگان و بطور متوسط در سایر ۷۵ درصد تخفیف در نظرگرفته شده است.
چالش های نوسازی بافت های ناکارآمد چیست؟
دولت از سال های گذشته نوسازی سالیان ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در مناطق هدف بازآفرینی شامل بافت فرسوده، حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی را در دستور کار قرار داده است که در عمل با توفیق کامل مواجه نشد؛ تاجایی که حسن روحانی رئیس جمهور اذعان کرد پیشرفت عملیات احیای بافت فرسوده برمبنای انتظار نبوده است.
مهدی عبوری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران دراین زمینه عنوان نمود که علت پیشرفت اندک احیای بافت های فرسوده را می توان در طیف وسیعی از رویدادهای مختلف همچون تغییرات و نوسان های فاکتورهای اقتصاد کلان تا نوسانات و رکود بی سابقه بازار مسکن و ساختمان جست وجو کرد.
او در عین حال می گوید جریان صدور پروانه های ساختمانی در کشور از سال ۱۳۹۲ تابحال رو به کاهش بوده است؛ بطوری که از ۸۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۲ در نقاط شهری به حدود ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافته است. این امر ناشی از رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن و ساختمان، گرانی زمین و نهاده های ساختمانی، گرانی دستمزدها، کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش تسهیلات به قیمت تمام شده و مانند آن است. این جریان اساسا بر روی صدور پروانه های نوسازی در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری تاثیر می گذارد اما شدت افت آن باتوجه به سیاست های دولت در این بخش کمتر بوده و از حدود ۸۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۲ به ۶۰ هزار واحد کاهش یافته. یعنی سهم مسکن نوسازی شده در بافت های فرسوده از کل مسکن تولید شده در نقاط شهری از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. این مهم نشان میدهد بازار سودآور، قابل استطاعت و با دوره بازگشت سرمایه کوتاه تر در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری تقویت شده و اگر سازندگان بر روی ساخت واحدهای با کیفیت و با متراژ کوچک تر در بخش میانی شهرها تمرکز کنند نرخ بازده سرمایه آنها بالاتر خواهد بود. این بافت ها ظرفیت بالقوه ای برای بازگشت به قلب تاریخی شهرها، باززنده سازی آنها، اسکان نسل جوان و خانه اولی ها را دارد و پیش بینی ها نشان میدهد بازار آتی مسکن در این بافت ها تا ۳۰ درصد کل بازار معاملات مسکن را شامل خواهد شد.
مقاومت دستگاه های دولتی در واگذاری زمین های خود به نوسازی
طبق قانون ساماندهی، دستگاه های دولتی موظفند زمین های مازاد خود در بافت های فرسوده را بمنظور نوسازی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. این چالشی است که وزارتخانه از دوره عباس آخوندی که می گفت ۳۶ متر مربع زمین از این طریق به نوسازی و بهسازی اختصاص یافته تابحال ادامه داشته است.
عبوری هم در این خصوص تصریح کرد خیلی از اراضی با مالکیت دولتی، نهادهای حاکمیتی، وقفی و مانند آن در قلب شهرها بصورت رها شده و بلاتکلیف باقیمانده اند که ظرفیت بالقوه ای برای نوسازی مسکن، جابجایی ساکنان پهنه های پرخطر، آزادسازی اراضی درون بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و به ثمر نشاندن جریان بازآفرینی هستند. باوجود صراحت ماده (۶) قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن، دستورات رئیس جمهور محترم، وزرای محترم کشور، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، استانداران و سایر مقامات اجرایی کشور، دستگاهها میل و همکاری قابل توجهی جهت تعیین تکلیف اراضی رها شده در مالکیت خویش ندارند. باتوجه به شناسایی های انجام شده این اراضی ظرفیت تولید بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را دارند و می توانند بعنوان یک تنخواه دائمی بانک زمین و مسکن وارد فرآوری و چرخه نوسازی مسکن، کلید به کلید و بازآفرینی شوند.
مصائب حاشیه نشینی ناشی از مهاجرت به شهرها
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به روند مهاجرت به شهرها طی ۱۰۰ سال قبل اشاره کرد که تغییر شیوه تولید و معاش در کشور در یکصد سال قبل از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و صنعت به اقتصاد مبتنی بر خدمات موجب جریان های مهاجرتی گسترده به شهرها شده است بصورتی که از سال ۱۳۳۵ (اولین دوره رسمی سرشماری عمومی نفوس و مسکن) تا ۱۳۹۵ (آخرین دوره رسمی سرشماری عمومی نفوس و مسکن) نسبت شهرنشینی در ایران از ۳۰ درصد به ۷۵ درصد افزایش یافته است. در حالی که شهرهای ما امکان و زیرساخت های لازم برای میزبانی این موج عظیم مهاجرت را نداشتند و نتیجه ایجاد بیش از ۱۴۸ هزار هکتار بافت ناکارآمد و سکونتگاه های غیر رسمی با جمعیتی بیش از ۲۰میلیون نفر است. این یعنی مدیریت شهری و بدنه دولت و حاکمیت نظام امروز میراث دار تغییرات عظیم و روندهای مهاجرتی در دهه های ۱۳۴۰، ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ است و خوشبختانه امروز روندهای مهاجرتی تغییرات آرام تر و برنامه ریزی شده تری را طی می کنند.
او بیان کرد که آمارها نشان می دهند این ۲۰ میلیون شهروند عزیز در حدود ۵.۷ میلیون خانه غیرمقاوم زندگی می کنند که در دهه گذشته (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸) حدود ۶۰۰ هزار واحد در این بافت ها نوسازی و بهسازی شده است. بدین سبب جامعه آماری هدف این اقدام حدود ۵ میلیون واحد نیازمند نوسازی است که باید در طول سال های برنامه ششم و هفتم توسعه تعیین تکلیف شوند. در این میان با همکاری دولت و شهرداری های کشور نیز اقدامات زیربنایی و روبنایی جهت بهبود محلات و محیط زندگی ساکنان انجام شده است. در این میان برخی شهرهای کشور از بقیه پیش افتاده اند، برای مثال شهرداری تهران ضریب تحقق نوسازی بافت را در ده سال قبل حدود ۴۰ درصد اعلام نموده است اما این نرخ در کل کشور در حدود ۱۰ درصد است.
منبع:

1399/04/18
14:22:39
5.0 / 5
2506
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
فروش ملک
zamindarsho.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زمین دار شو محفوظ است

زمین دار شو

فروش زمین و ملک