جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

طرح دریافت مالیات از خانه های خالی اصلاح گردید

طرح دریافت مالیات از خانه های خالی اصلاح گردید به گزارش زمین دار شو نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم(طرح دریافت مالیات از خانه های خالی) را تصویب كردند.به گزارش زمین دار شو به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم را جهت تأمین نظر شورای نگهبان را اصلاح کردند.
بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده واحده این متن، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور مبحث تبصره (۷) ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیشتر از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد بعنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیشتر از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر اساس مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می شود:
سال اول- معادل ۶ برابر مالیات متعلقه
سال دوم- معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد- معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه
همچنین به منظور رفع ایرادات ردیف ‏های (۳-۱) و (۴-۱) شورای نگهبان در فراز دوم ماده واحده، عبارت «طرح‏ های (پروژه های) انبوه سازی» جایگزین عبارت «پروژه‏ های انبوه سازی» و عبارت «زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی(موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱ / ۴ / ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن)» جایگزین عبارت «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت مبحث ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱ / ۴ / ۱۳۳۴» شد.
نمایندگان وزارت راه و شهرسازی را موظف کردند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه پیش از اتمام مهلت های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال نماید.
بر اساس این ماده، ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی همچون اشخاص مبحث ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵، که دارای بیشتر از ۵ خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می ‏شود.
همچنین نمایندگان تصویب کردند منظور رفع ایراد ردیف (۲-۱) شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر بعنوان تبصره (۱) به ماده (۵۴ مکرر) قانون الحاق شد:

تبصره ۱- در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت ۱۲۰ روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا آخر تیر ماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید.
اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه بعد از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به باعث برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود. جریمه مبحث ماده (۱۹۰) این قانون، برای پرداخت های بعد از مردادماه هر سال اعمال می شود. بعد از لازم الاجرا شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند بعد از دریافت گواهی پرداخت مالیات مبحث این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند.
همچنین به منظور رفع ابهام بعد از رفع ایراد ردیف (۲-۹) شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر بعنوان تبصره (۲) به ماده (۵۴ مکرر) قانون الحاق شد:
تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس عرضه نماید.
نمایندگان به منظور رفع ایرادات ردیف‏های (۱-۲)، (۲-۲) و (۳-۲) شورای نگهبان، متن تبصره (۱) را به شرح زیر اصلاح کردند و ذیل بند (ب) ماده واحده بعنوان جزء (۱) تبصره (۸) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون الحاق شد:
ب- متن زیر بعنوان تبصره (۸) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، الحاق می‏ شود:
تبصره ۸، وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار مجانی اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر مبنای کد ملی یا کد شناسایی اتباع خارجی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.
مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور شامل شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خویش را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف دو ماه بعد از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر مبنای دستورالعمل مصوب شورایعالی امنیت ملی انجام می شود.
همچنین به منظور رفع ایرادات ردیف‏های (۱-۳)، (۲-۳) و (۴-۳) شورای نگهبان، متن تبصره (۲) به شرح زیر اصلاح و ذیل بند (ب) ماده واحده بعنوان جزء (۲) تبصره (۸) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون الحاق شد:
سرپرستان خانوارهای تک نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان) حداکثر ظرف دو ماه بعد از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (۱) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.
علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می تواند یکی از واحدهای تحت تملک خویش را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، بعنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتیکه اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خویش را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی بعنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید.
اقامتگاه های مبحث این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون نمی شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آئین نامه اجرایی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار شامل مشمولین و غیر مشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف دو ماه بعد از لازم الاجرا شدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
نمایندگان برای رفع رفع ایراد ردیف (۴) شورای نگهبان، متن تبصره (۳) به شرح زیر اصلاح و ذیل بند (ب) ماده واحده بعنوان جزء (۳) تبصره (۸) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون الحاق کردند:
دانشجویان، طلاب، دانش آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با عرضه اسناد مثبته همچون گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات مبحث ماده (۵۴ مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف دو ماه بعد از لازم الاجرا شدن این تبصره، با همکاری دستگاه های مربوطه آئین نامه اجرایی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد مبحث این بند را تهیه و ابلاغ نماید.»
مالیات مبحث این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم ( ۲۵/ ۱) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجرا می باشد.
در مصوبه ای دیگر به منظور رفع ایراد ردیف (۳-۳) شورای نگهبان، متن تبصره (۴) به شرح زیر اصلاح و ذیل بند (ب) ماده واحده بعنوان جزء (۴) تبصره (۸) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون الحاق شد:
واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل همچون گردشگری و زیارتی، مؤسسات یا شرکت های فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات مبحث ماده (۵۴ مکرر) این قانون معاف هستند.
نمایندگان تصویب کردند که به منظور رفع ابهام بعد از رفع ایراد ردیف‏های (۱-۱) و (۵) شورای نگهبان، متن تبصره (۵) به شرح زیر اصلاح و ذیل بند (ب) ماده واحده بعنوان جزء (۵) تبصره (۸) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون الحاق شد:
واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که هر یک از اطلاعات مربوط به مالکیت یا اقامت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد مشمول جریمه ه‏ای معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات سال اول مبحث ماده (۵۴ مکرر) این قانون و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که هر یک از اطلاعات مربوط به اقامت یا مالکیت آنها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی مبحث ماده (۵۴ مکرر) این قانون محسوب می شوند.
مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تایید کنند؛ در غیر اینصورت، مشمول مالیات مبحث این قانون می شوند. در صورت عدم اعلام بهره بردار یا ساکن، مالک می تواند با عرضه اسناد مثبته از شمول این مالیات بیرون برود.
در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون، مشمول جریمه ای معادل مالیات متعلقه می شود. در صورتیکه مالک بخواهد واحد مسکونی خویش را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی مبحث ماده (۵۴ مکرر) این قانون تلقی می شود و مشمول مالیات مبحث ماده (۵۳) این قانون نمی گردد.
نمایندگان تصویب کردند که به منظور رفع ایراد ردیف (۶) شورای نگهبان، متن تبصره (۶) به شرح زیر اصلاح و ذیل بند (ب) ماده واحده بعنوان جزء (۶) تبصره (۸) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون الحاق شد:
کلیه اشخاص مشمول مبحث این ماده مکلفند حداکثر ظرف یک ماه بعد از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه ای معادل مالیات سال اول ماده (۵۴ مکرر) این قانون می شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم جزء (۱) این تبصره هستند.
همچنین تصویب گردید که به منظور رفع ایرادات ردیف‏های (۱-۹) و (۲-۹) شورای نگهبان، متن تبصره (۱۰) به شرح زیر اصلاح و ذیل بند (ب) ماده واحده، بعنوان جزء (۱۱) تبصره (۸) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون الحاق شد:
وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین نامه های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (۷) این تبصره، سازوکار شناسایی املاک غیرقابل انتقال مبحث بند (۱۰) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (۵%) مالیات متعلقه و سایر آئین نامه های مرتبط را حداکثر ظرف دوماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دو ماه یک مرتبه گزارش پیشرفت اجرای آنرا به کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی عرضه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه ۶ مبحث قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.


منبع:

1399/07/07
14:04:14
5.0 / 5
1569
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۵
فروش ملک
zamindarsho.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زمین دار شو محفوظ است

زمین دار شو

فروش زمین و ملک