در گزارش زمین دار شو بررسی شد؛

كمیسیون ماده ۵ در شاهرود و میامی

كمیسیون ماده ۵ در شاهرود و میامی به گزارش زمین دار شو یكی از مسائلی كه به دنبال استقلال اداره كل راه و شهرسازی شرق استان سمنان رخ داد، برگزاری جلسات كمیسیون ماده پنج پیرامون مسائل عمرانی و شهری این حوزه وسیع جغرافیایی در شاهرود بود.خبرگزاری مهر، گروه استان ها: بعد از استقلال اداره كل راه و شهرسازی در استان سمنان برای اولین بار و پس از هفت دهه، جلسات كمیسیون ماده پنج در درون شاهرود تشكیل می شود و این دستاوردی برای تحقق خدمت به مردم به حساب می آید.
تأثیر كمیسیون ماده ۵ بر مدیریت كالبدی شهر شاهرود بر هیچ كس پوشیده نیست، برای اولین بار حل وفصل مشكلات مسكن مهر شاهرود و تحویل بموقع آنها به دستور مقام عالی وزارت در دستور كار قرار گرفت و طرح جامع شهر شاهرود كه مدت ها از مطالبات مردم بود، سرانجام با پیگیری های نماینده مردم شاهرود و میامی و مسؤلان استانی و شهرستانی تصویب گردید.
پس از استقلال اداره كل راه و شهرسازی شرق استان شاهرود دبیرخانه كمیسیون های تخصصی معماری و شهرسازی شرق استان در شاهرود تشكیل شد كه یكی از بركات این استقلال به حساب می آید از جانب دیگر تصمیمات در كمیسیون های تخصصی این اداره كل می تواند به زیباسازی شهرها، تسهیل دررفت و آمد، هدایت و نظم دهی به ساخت وساز در شهرها، رعایت حقوق شهروندی، حفظ سرانه ها و ضرورت اجرای طرح های مقیاس شهری و… باعث شود.
برای بررسی كمیسیون ماده پنج و چگونگی شكل گیری آن با امیر عمیدی مدیركل راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود) به گفتگو نشستیم.

*در ابتدا بگویید در این یك سال چند جلسه كمیسیون ماده پنج در شاهرود برگزارشده است؟
از زمان تشكیل اداره كل راه و شهرسازی شرق استان در شاهرود ۳۱ جلسه كارشناسی كمیسیون ماده ۵ تشكیل و بیشتر از ۲۰۰ پرونده موردبررسی قرارگرفته است.
*درباره عملكرد كمیسیون ماده پنج بگویید
بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله كمیسیونی به ریاست استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد كشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همینطور رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود.
بررسی های فنی این كمیسیون بر عهده كمیته فنی كمیسیون متشكل از نمایندگان كمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر است همینطور دبیرخانه كمیسیون در اداره كل راه و شهرسازی شرق استان، شاهرود قرار دارد.
پس از استقلال اداره كل راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود) دبیرخانه كمیسیون های تخصصی معماری و شهرسازی شرق استان در شاهرود تشكیل شد. جلسات كمیته فنی كمیسیون ماده پنج هم هر هفته و در محل اداره كل راه و شهرسازی مذكور تشكیل می شود.
این كمیسیون برای تصویب تغییرات موردنیاز در طرح تفصیلی شهرها تشكیل شده است. این تغییرات در جهت بررسی امكان حل مشكلات شهروندان و بهبود كیفیت زندگی در شهرها ایجادشده و بنابراین تصمیمات در كمیسیون با توجه به موارد و مقتضیات بسیاری دریافت می شود كه ازاین بین می توان به زیباسازی شهرها، تسهیل دررفت و آمد، هدایت و نظم دهی به ساخت وساز در شهرها، رعایت حقوق شهروندی، حفظ سرانه ها و ضرورت اجرای طرح های مقیاس شهری و… اشاره نمود.

*روند اجرای كمیسیون ماده پنج چگونه است؟
ابتدا متقاضیان می بایست مدارك و مستندات لازم را به شهرداری شهر مربوطه تحویل تا بعد از ثبت و بررسی به اداره كل راه و شهرسازی ارسال نمایند. دبیرخانه كمیسیون های تخصصی بعد از بررسی پرونده های ارسالی در صورت تكمیل بودن مدارك و دریافت استعلام های مربوطه درخواست متقاضی را در كمیته فنی كمیسیون مطرح می كند. كه در صورت احتیاج به اصلاح و یا عرضه مدارك و مستندات جدید به شهرداری عودت داده می شود در غیر این صورت برای تأیید و دریافت تصمیم نهایی به جلسه كمیسیون ارجاع می شود.
پس از دریافت تصمیم از جانب كمیسیون مصوبات در جهت تأیید به دبیرخانه شورایعالی و سپس برای ابلاغ به استانداری ارسال می شود. مدت زمان انجام این روند از آغاز تشكیل پرونده تا صدور مجوز نهایی در سطح كشور حدود سه تا چهار ماه است كه در صورت رعایت ضوابط با ارسال مدارك و مستندات توسط متقاضی، زمان مربوطه قریب به دو ماه كاهش خواهد یافت.
از زمان تشكیل اداره كل راه و شهرسازی شرق استان در شاهرود تا قبل از جلسه ۲۶ آذرماه ۹۸ باید گفت ۳۱ جلسه كارشناسی تشكیل و ۲۰۰ پرونده موردبررسی قرارگرفته است. از این تعداد ۵۷ مورد برای اصلاح نقشه معماری و تكمیل مدارك موردنیاز، برگشت داده شده است. ۱۲۳ مورد مصوبه صادر و مابقی پرونده ها در حال سیر مراحل قانونی می باشد.
در جلسات كمیسیون از مجموع ۱۲۳ پرونده ۸۳ مورد موافقت و ۴۰ مورد به علل عدم رعایت عرض معبر، عدم رعایت سطح اشغال مجاز، عدم تأمین پاركینگ، حقوق مكتسبه ملك مجاور و ساخت وساز پیش از دریافت كمیسیون و… با درخواست متقاضیان توسط اعضای كمیسیون مخالفت شده است كه با دستور استاندار و پیگیری مستمر حوزه معاونت عمرانی استانداری و همكاری فرمانداری ویژه شاهرود جلسات به صورت مستمر و ماهیانه در شاهرود تشكیل شده است.
*درباره چالش هایی كه می تواند این كمیسیون آنها را رفع كند توضیح دهید
مسكن مهر شاهرود یكی از دغدغه های همیشگی مسؤلان بوده است امروز دو هزار و ۳۰۰ واحد نیمه تمام به اداره كل تحویل و به خاطر تغییر نرخ ارز خلل در آنها ایجادشده بود. اغلب پروژه ها به صورت سه جانبه قراردادی بین بانك، راه و شهرسازی و حساب شركت سازنده منعقدشده و حدوداً دو هزار واحد را شامل می شود. البته باید گفت هنوز یك هزار و ۱۳۴ واحد باقی مانده است و حدود ۸۹۳ واحد دارای پرونده حقوقی، به شعبات دادگستری ارجاع و رأی آنها هم صادرشده است.
یكی از این پروژه ها، پروژه سنگسر است كه برای حدود ۱۱ نفر حكم صادرشده است كه ملزم به ایفای تعهدات هستند و ما موظفیم پروژه ها را برابر دستور مقام عالی وزارت تا آخر سال تحویل دهیم. از سوی دیگر پروژه هایی كه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیكی داشتند از لیست خارج و حدود ۱۷۷ پروژه باید تا آخر سالجاری تكمیل شود. هم اكنون توانستیم ۱۷۵ واحد آنرا تكمیل و تحویل متقاضیان دهیم و مابقی آن كه شامل ۱۷۷ واحد را شامل می شود تا آخر سال جاری اقدام می شوند.

*عمده مشكلات در پروژه های مسكن مهر چیست ؟
در پروژه های مسكن مهر مشكلات و نواقصی وجود دارد در واحدهایی كه از قبل تحویل داده شده هم همچنان مردم دست به گریبان این مشكل هستند، مشكل آسانسور واحدها از این قبیل بود كه از مطالبات به حق مردم است در همین خصوص ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شد و ۲۵ دستگاه را در قرارداد كاری خود قرار داده ایم.
اقدامات عملیاتی هفت بلوك همینطور آغازشده و مابقی در دستور كار قرار خواهند گرفت بنابراین با برنامه ریزی هایی كه در دست داریم با همكاری مردم هم پیشبینی می شود تا آخر سالجاری حدود ۵۰ بلوك به بهره برداری و رضایت صاحبان آنرا به دنبال خواهد داشت.
*درباره طرح جامع شهری بگویید
این طرح از مطالبات قدیمی بود. سرانجام با پیگیری های حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس، تصویب گردید و بر مبنای نظر اعضای شورایعالی معماری شهرسازی در جهت حفظ هویت باغشهری شاهرود و تداوم حیات باغات در شهر، حفظ وضعیت موجود باغات تثبیت شد.
همچنین به منظور تحقق ایده توسعه شهر دو هسته ای (هسته شرقی و غربی رودخانه های شاهرود) و كاهش فشار تخریب اراضی زراعی و باغی با تعیین سازوكار ممیزی باغات، تمام كاربری های پیشنهادی روی باغات و اراضی زراعی بر مبنای نظر شورا حذف شد. بر مبنای مصوبه شورا، روستاهای واقع در حریم مصوب قبلی و هم شهرك صنعتی مانند گذشته در حریم شهر تثبیت و شهرك نوین برای انطباق با دستورالعمل ترویج شهرك سازی از حریم خارج شد.
*و درباره ساختمان جدید اداره كل
قریب به نیم قرن از عمر ساختمان موجود اداره كل می گذرد بنابراین این ساختمان احتیاج به نوسازی دارد و در همین خصوص مكاتباتی با وزارتخانه انجام دادیم كه در همین راستا كمیسیون ماده ۲۳ به سازمان مدیریت كشور ارسال شد، طی جلسه نماینده شاهرود و میامی با وزیر راه و شهرسازی مبنا بر این شد كه در سال آینده اعتباراتی در مورد راه اندازی ساختمان جدید در نظر گرفته شود.
در اداره كل، دو اداره به صورت مجزا از یكدیگر وجود دارد و این ساختمان ها تحت عنوان ساختمان شماره یك و دو نام گرفت كه برای مراجعان یك مشكل اساسی به حساب می آید بنابراین در همین خصوص امیدواریم با اعتباراتی كه با دستور مقام عالی وزارت در سال آینده در نظر خواهد گرفت تكمیل اسكلت ساختمان جدید در چهار طبقه با متراژ حدود پنج هزار و ۲۰۰ مترمربع و همینطور با تخصیص اعتباراتی باقیمت روز كه معادل ۱۵ میلیارد تومان است صورت گیرد.

* برای بازآفرینی شهری بعنوان یكی از رسالت های اداره كل راه و شهرسازی توضیح دهید
اولویت بخشی و پشتیبانی از سیاست بازآفرینی شهری باهدف ارتقای كیفیت زندگی از راه تجدیدنظر در شیوه شناسایی محدوده های هدف، تصویب سیاست بازآفرینی رود كنارها، نظارت و مراقبت از ثروت های فرهنگی- تاریخی و پشتیبانی از حفاظت باغ ها و زیست بوم های شهری و روستایی از دیگر اقداماتی است كه انجام شده است.
از دیگر اقدامات حوزه شهرسازی در یك سال گذشته، بازبینی در ضوابط و مقررات در رابطه با حفظ و نگهداری باغات و فضای سبز شهری با رویكرد حفظ حداكثری باغات و عرصه ای سبز، پیگیری تدوین ضوابط عام بلندمرتبه سازی در اجرای مصوبه شورایعالی و به منظور شكل دادن به چارچوب كلان ساخت وساز ساختمان های بلند در سطح شهرها بوده است.

1398/10/30
16:12:43
5.0 / 5
4662
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۴
فروش ملک
zamindarsho.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زمین دار شو محفوظ است

زمین دار شو

فروش زمین و ملک