در یك مناظره تلویزیونی مطرح شد

چرا كارگر تهرانی باید سه شیفت كار كند؟

چرا كارگر تهرانی باید سه شیفت كار كند؟ زمین دار شو: در مناظره ای كه با عنوان تعیین حداقل دستمزد متفاوت در شهرهای بزرگ و كوچك برگزار شد، ضرورت به رسمیت شناختن حداقل دستمزد و تعیین مزد حداقلی پیش از مزد منطقه ای مورد تاكید قرار گرفت و اعلام گردید كه دستمزد، اصلی ترین مشكل تولید نیست.



به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، اكبر شوكت رئیس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ساختمانی در این مناظره با اشاره به اینكه امروز بر همگان مشخص است كه یك میلیون و ۵۰۰ هزار تومان كفاف زندگی یك كارگر را نمی دهد، نسبت به حذف حداقل دستمزد در روستاها و سركار بردن روستاییان با ماهی ۴۰۰ هزار تومان آگهی داد.

وی اظهار داشت: اگر آمریكا و چین را در بحث اجرای مزد منطقه ای مثال می زنیم آنها به یك حداقلی در ارتباط با دستمزد رسیده اند كه نباید كمتر از آن دریافت نمایند و اگر كمتر از آن باشد وارد مسیر آسیبهای اجتماعی می شود. تمام تاكید گروه كارگری این است كه ابتدا حداقل دستمزد كارگران را به رسمیت بشناسیم و حداقل مزد در روستاها را بپذیریم بعد درباره مزد منطقه ای بحث نماییم.

حذف حداقل مزد در روستا بالاتر از گناه كبیره

رئیس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ساختمانی با انتقاد از كسانی كه به دنبال كم كردن حداقل دستمزد در روستاها هستند، اظهار داشت: متاسفانه عده ای ۹۵ درصد هزینه های كارفرمایان را رها كرده اند و نمی گویند با همراهی دولت مشاغل منطق با روستا را ساماندهی نماییم اما در مقابل به دنبال حذف حداقل دستمزد در روستاها هستند در صورتیكه چنین تفكراتی كه در چارچوب نذر خیریه اشتغال و مواردی از این دست مطرح می شود از گناه كبیره بالاتر و برای جامعه كارگری خطرناكست و جامعه را به سمت و سوی ناهنجاری سوق می دهد.

شوكت با انتقاد از غیبت نمایندگان كانون عالی كارفرمایان در این مناظره اظهار داشت: دستمزد منطقه ای مگر صاحب ندارد كه كانون عالی كارفرمایان در این مناظره غایب است. حداقل سبد معیشت برای یك خانوار سه تا چهار نفره كارگری الان حدود ۵ میلیون تومان است ولی چون رسمی منتشر نشده ما هم قطعی نمی گوییم. سبد معیشت یعنی حداقلهایی كه یك خانوار كارگری سه تا چهارنفره بتوانند با آن امرار معاش كنند. هم اكنون ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی داریم كه با محاسبه بیمه روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و لشگری به ۷۰ میلیون نفر می رسد.

تورم مناطق كم برخوردار بالاتر است

این نماینده كارگری در بخش دیگری از اظهارات خود به گزارش مركز آمار از بررسی ارتفاع تورم در۳۱ استان كشور اشاره نمود و اظهار داشت: بررسی ارتفاع تورم در ۳۱ استان نشان میدهد كه در آذرماه سال جاری اختلاف ارتفاع در بهترین و بدترین استان به ۱۳ درصد رسیده است. نرخ تورم ۱۲ ماهه در ایلام ۴۸.۶ درصد در آذر بوده كه بالاترین عدد در میان استانهای كشور است و نزدیك به آنها لرستان و خراسان جنوبی است و كمترین آن مربوط به فارس و قم بوده است. در این استانها نرخ تورم میانگین ۳۵ درصد بوده و نشان میدهد كه مناطق كمتر برخوردار تورمشان بالاتر است.

در ادامه اكبر اخوان مقدم، كارآفرین اجتماعی اظهار نمود: حداقل دستمزد برای كارخانه های بزرگ هیچ مشكلی ایجاد نمی كند، بزرگترین مشكلی كه امروز وجود دارد برای صنایع كوچك است كه نمی توانند حداقل ها را بدهند. ما با حداقل دستمزد موافقیم ولی می گوییم منطقه ای باشد.

وی افزود: اختلاف درآمد در تهران و روستاهای دورافتاده ۱۰ برابر است ولی حداقل دستمزدی كه تعیین كردیم مال مراكز استانهاست. من به شورای عالی كار اعتراض كردم كه چرا خط فقری كه در تهران ۵ میلیون تومان است، ۱.۵ میلیون تومان و ۲.۵ میلیون تومان مصوب می كند؟ ما در مورد حداقل دستمزد حرف نمی زنیم از بی عدالتی در حق روستایی حرف می زنیم كه كارگر تهرانی باید دو شیفت كار كند.

چرا كارگر تهرانی باید سه شیفت كار كند؟

این كارآفرین اجتماعی طرح پیشنهاد دستمزد كمتر در روستا را به منزله اشتغال در روستا دانست و اظهار داشت: چرا حاضریم كارگر تهرانی دو شیفت و سه شیفت كار كند كه اموراتش بگذرد؟ ما می گویم دستمزد كارگر تهرانی را زیاد نماییم مشاغل بزرگ و پرسود به تهران می آید و مشاغل كم سود به روستاها می روند.

اخوان مقدم اظهار داشت: الان ۱۰ میلیون شاغل زیرپله ای در كشور داریم و بر اساس گزارش مركز آمار ایران ۱۰ میلیون نفر داریم كه كار نمی كنند این در حالیست كه در كشورهای پیشرفته ۵۵ درصد جمعیت فعال كار می كنند واین رقم در كشور ما به ۴۰ درصد هم نمی رسد.

داوود خدابنده، پژوهشگر حوزه كار و اشتغال هم به گزارش اخیر مركز پژوهشهای مجلس اشاره نمود و اظهار داشت: مركز پژوهشهای مجلس دو گزارش یكی در بحث خط فقر و یكی رفع موانع تولید منتشر نمود و در گزارش رفع موانع تولید اعلام نمود كه دستمزد باید منطقه ای تعیین شود و اینكه برای كل كشور یكسان دستمزد تعیین می نماییم باعث شده شركتهایی كه درمناطق محروم هستند همه تعطیل شوند.

بیشتر از حداقل دستمزد باید منطقه ای شود

وی اظهار داشت: ما هیچ زمانی نگفتیم كه دستمزد باید ۴۰۰ هزار تومان باشد و به هیچ وجه مخالف تعیین حداقل دستمزد نیستیم. ما حداقل ها را قبول داریم حتی می گوییم باید بیشتر از حداقل ها هم داده شود ولی بیشتر از آن باید منطقه ای شود. هم اكنون مركز آمار ایران هزینه سبد معیشت را مشخص كرده كه باید بعنوان مبنای تعیین مزد قرار گیرد. این نرخ كف دستمزد باشد و بیشتر از آن منطقه ای شود.

ناصر چمنی رئیس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران نیز در این برنامه با انتقاد از كسانی كه به دنبال اجرای طرح خیریه نذر اشتغال هستند، اظهار داشت: نباید به اسم اشتغال از نام ائمه سوء استفاده نمائیم. سازمان جهانی كار كه در سال ۱۹۱۹ تشكیل شد بر ضرورت تعیین حداقل مزد تاكید نمود. ما مخالف مزد منطقه ای نیستم ولی می گوییم اول باید حداقل دستمزد مشخص شود بعد روی منطقه ای كردن مزد متمركز شویم و درباره مزد منطقه ای بحث نماییم.

چمنی افزود: ما اعتقاد نداریم كه در گزارش رفع موانع تولید كه از طرف مركز پژوهشهای مجلس انتشار یافت، دستمزد سبب شده تا تولید به مشكل بخورد و اقتصاد كشور گرفتار مشكل شود. مشكل اقتصاد ما دستمزد نیست و دستمزدی كه ۵ تا ۶ درصد در قیمت تمام شده كالای ما موثر باشد نمی تواند مشكلی برای تولید به شمار برود.

مشكل اصلی تولید دستمزد نیست

به نماینده كارگران در شورای عالی كار، مشكل اصلی تولید موضوعات دیگری است كه عدم مدیریت، وام های بانكی ۱۸ درصدی، خود تحریمی ومشكلات داخلی همچون آنها است.

وی اشاره كرد: ما ناچاریم كه حداقل دستمزد را تعیین نماییم. طبق ماده ۴۱ قانون كار حداقل قانونی مزد باید مصوب شود و پس از آن می توان درباره منطقه ای كردن آن و تورمی كه در شهرهای بزرگ و كوچك وجود دارد بحث كرد. تورم در كلان شهرها نسبت به تورم در شهرهای كوچك متفاوت می باشد ولی بدون تعیین حداقل دستمزد نمی توانیم به این بحث وارد شویم.

چمنی با اشاره به اینكه نمی توانیم كارگر ایرانی را با یك كارگر ژاپنی مقایسه نماییم، اظهار داشت: مقایسه كارگر ایرانی با كارگر كشوری مثل ژاپن كه امكانات و صنعت پیشرفته دارد و نرخ بیكاری اش صفر است موجب تاسف است. ما نباید شرایط را به شكلی نشان بدهیم كه مشكل فقط دستمزد است بلكه باید از تمام زوایا به مساله اقتصاد نگاه نماییم.





منبع:

1398/11/05
14:30:22
5.0 / 5
4428
تگهای خبر: اشتغال , بانك , بیمه , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۱
فروش ملک
zamindarsho.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زمین دار شو محفوظ است

زمین دار شو

فروش زمین و ملک